top of page
THE NINE KOHAKU GRAND

THE NINE KOHAKU GRAND

SKU: B18809-CP00

ขนาด / น้ำหนัก : กว้าง 200 ซม. x สูง 80 ซม. x ลึก 10 ซม. (น้ำหนัก 14 กก.)

 

ปลาคาร์ฟ หรือคำว่า "หลี่ฮื้อ" ในภาษาจีน หมายถึงผลกำไร ผลประโยชน์ ตามความเชื่อของชาวจีน ปลาคาร์ฟจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของการค้า ความปรารถนาจะได้ผลกำไรหรือผลประโยชน์จากการทำธุรกิจ ศิลปินผู้ชำนาญการของ FINE26 ได้บรรจงสร้างศิลปะนูนต่ำจากโลหะ ผ่านการออกแบบร่วมอย่างใกล้ชิดระหว่างศิลปิน และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ เก็บรายละเอียดอย่างรอบคอบจนได้ตัวปลาคา