ROMANTIC

ROMANTIC

SKU: L16801

ดอกโบตั๋น หรือดอกพีโอนี สื่อถึงความรัก ความสวยงาม และเป็นราชินีแห่งดอกไม้ ตามหลักศิลปะของชาวจีนดอกโบตั๋นใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อดึงดูความรักและความมั่ง